LIPEN Art Galerie

PAST > 2012 Young Art Taipei

2012 Young Art Taipei

ARTISTS : Cola King | Hsu chih-wei | Wu yen cheng | Lee wen-cheng

LOCATION :   SHERATON GRANDE TAIPEI HOTEL 9 floor room 963

TIME :   2012 /5/11 to 5/13 12:00-20:00